NOVO PLAN DE HOSTALARÍA SEGURA

4.     NIVEIS DOS ESTABLECEMENTOS Establécense os seguintes niveis en función das boas prácticas levadas a cabo nos establecementos e da aplicación de medidas sanitarias adicionais que fomenten espazos máis seguros e que ofrezan todas as garantías posibles....

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACION DE INVERSIONES PARA LA MODERNIZACION, MEJORA, ADAPTACION Y DIGITALIZACION DEL SECTOR ECONOMICO Y COMERCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA

Beneficiarios   Las personas y entidades comprendidas, que tengan el domicilio social y fiscal en el Ayuntamiento de Pontevedra y desenvolver su actividad económica en un local, establecimiento o centro de trabajo determinado abierto al público y con atención...

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe para mantemento do establecemento, e se anuncia a súa segunda convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983F)

1. Convocatoria e bases reguladoras. 1.1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases, que se inclúen como anexo I, polas que se rexerá a concesión das subvencións da Axencia Turismo de Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva, ás axencias de viaxe para...

Bases reguladoras e da convocatoria para a selección de pequenas e medianas empresas e persoas traballadoras autónomas ás cales se prestarán servizos do programa Responsabilízate (terceira edición) (código de procedemento TR320B).

Beneficiarias a) Poderán ser beneficiarias do programa Responsabilízate as pequenas e medianas empresas (pemes), así como as persoas traballadoras autónomas, que teñan radicado o seu domicilio social ou que conten con algún centro de traballo en Galicia. b) Ademais do...