O día 12 de Novembro celebraremos dúas xornadas gratuitas de Prevención de Riscos en Pontevedra, de 3 horas de duración cada unha. Ambas serán presenciais, na sede de APE Galicia, e terán lugar pola tarde. En primeiro lugar, falaremos da Vixilancia da Saúde na Empresa de Hostalaría e máis tarde de Riscos Psicosociais na Empresa: Protocolos De Acoso No Sector Comercio.

 PRL A VIXILANCIA DA SAÚDE NA EMPRESA NA HOSTALERÍA

Esta xornada ten como obxectivo Identificar e facilitar as actuacións legais e de xestión que poden permitir ás empresas alcanzar unha verdadeira integración da Vixilancia da Saúde.

 

Os contidos son:

–      A vixilancia da saúde na Prevención de Riscos Laborais.

–      O recoñecemento médico.

–      Instrumentos para realizar a vixilancia na saúde.

–      Valoración de recoñecementos médicos.

–      A promoción da saúde.

Datas e horario: 12 de Novembro, ás 16 horas

RISCOS PSICOSOCIAIS NA EMPRESA: PROTOCOLOS DE ACOSO NO SECTOR DO COMERCIO

Esta xornada ten como obxectivo dotar ás empresas dun instrumento para a xestión do acoso psicolóxico dende unha perspectiva integradora e accesible, para dar resposta á preocupación acerca dos aspectos relacionados cos riscos psicosociais, o acoso sexual e o acoso por razón de sexo no ámbito laboral.

 

Os contidos son:

–  Prevención de riscos laborais. Marco histórico e conceptos xerais

–  Elementos básicos de xestión da prevención

–  Riscos psicosociais e a súa prevención

–  A intervención psicosocial

–  A igualdade de xénero e oportunidades na empresa

–  O acoso sexual e o acoso por razón de sexo no ámbito laboral.

 

Datas e horario: 12 de Novembro, ás 19 horas

 

Inscripcións en  www.apegalicia.gal

Máis información no 986 891 657

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?