O 31 de maio publícase no DOG unha nova convocatoria deste programa que poderá solicitarse a partir do 1 de Xuño e ata o 31 de Outubro e do que poderán beneficiarse persoas traballadoras autónomas que cesaran an súa actividade e que queiran volver a emprender
Pódense consultar as bases íntegras no seguinte enlace
Orde DOG Mércores, 31 de maio de 2023 (xunta.gal)