PROGRAMA DE COMERCIO CIRCULAR – CO300D

PROGRAMA DE COMERCIO CIRCULAR – CO300D

Obxecto Concesión de subvencións para a execución de actuacións de comercio sostible e circular. O procedemento de concesión destas subvencións será en réxime de concorrencia non competitiva e quedará suxeito ó réxime de axudas de mínimis. Persoas Beneficiarias e...