Estas xornadas de sensibilización terán unha duración de hora e media e realizaranse en streaming dende a sede de APE Galicia, en Pontevedra. O horario de todas será de 10:00 a 11:30. Ás persoas doutros lugares ou que non poidan desprazarse ata as instalacións ofreceráselle a posibilidade de conectarse dende o seu domicilio. Por suposto, será posible a intervención dos participantes para aclarar e dar resposta a todas as cuestións que vaian xurdindo.

Contaremos con tres xornadas direfentes, todas en materia de prevención de riscos laborais.

VENRES 1 DE SETEMBRO – RISCOS PSICOSOCIAIS NO TRABALLO E ACOSO LABORAL:

 • Riscos laborais e psicosociais 
 • Factores de risco psicosociais
 • Acoso laboral
 • Consecuencias na saúde
 • Avaliación de riscos psicosociais e metodoloxías
 • Medidas preventivas
 • Marco normativo e actuacións inspectoras
 • Exemplo de sistemática de actuación ante unha posible situación de acoso laboral

VENRES 8 DE SETEMBRO – RISCOS ERGONÓMICOS E O TELETRABALLO:

 • Introducción ao teletraballo
 • Riscos asociados ao teletraballo
 • Distribución ergonómica da área de traballo
 • Ergonomía no uso de pantalla de visualización de datos (P.V.D)
 • Ergonomía ambiental
 • Factores psicosociais
 • Seguridade no fogar
 • Rutinas de estiramiento e exercicio físico
 • Pautas saudables durante o traballo

XOVES 14 DE SETEMBRO – PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, CON E SEN TRABALLADORES:

 • Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo:

O traballo e a saúde: riscos profesionais e factores de risco
Os accidentes de traballo e as enfermidades profesionais. Outras patoloxías derivadas do traballo
Marco normativo básico en materia de PRL

 • A xestión da prevención de riscos laborais para persoas traballadoras autónomas CON empregados:

Funcións, obrigacións e responsabilidades
Plan de prevención de riscos laborais, avaliación de riscos e planificación da prevención
Modalidades preventivas
Recollida, elaboración e arquivo da documentación

 • Xestión da prevención de riscos laborais para persoas traballadoras autónomas SEN empregados:

Obrigas e responsabilidade
Recollida, elaboración e arquivo da documentación

 • A coordinación de actividades empresariais

Se estás interesado en participar debes inscribirte na nosa páxina: https://apegalicia.gal/
__

????info@apegalicia.es
????986 891 657
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?