«Ser proactiva e adaptarse; non temer o fracaso e ter confianza, claves para afianzarse con éxito no emprendemento en igualdade»

Ao redor de 40 anos anos, con formación universitaria e residencia no medio urbano, con nula participación en redes e escasa formación en emprendemento. Este é o perfil das mulleres que tras a pandemia optan polo traballo autónomo como saída laboral e ás que a comunicadora Carla Reyes Uschinsky facilitou claves para avanzar con solvencia na senda do emprendemento en igualdade. Fíxoo no marco das Xornadas organizadas por APE Galicia na Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra.

Estas xornadas, que contaron en total coa asistencia de ao redor dun centenar de mulleres e non máis dunha vintena de homes, pertencentes a diferentes sectores, e que serviron para para intercambiar experiencias e atopar respostas para afrontar os retos que supón este complexo modelo de traballo, foron organizadas na Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, sendo un dos obxectivos a promoción do traballo autónomo e a visibilización da contribución das mulleres traballadoras autónomas ao tecido empresarial galego.

Ademais, esta iniciativa de APE Galicia e a Xunta de Galicia, serviu para potenciar a formación e a información en material de igualdade de xénero e dar a coñecer as medidas, programas e actuacións que a Xunta ofrece e desenvolve en canto a emprego e igualdade.

Carla Reyes  Uschinsky partiu da súa propia experiencia persoal para debuxar un escenario no que, asegurou, a igualdade é un camiño de dobre sentido no que as mulleres en ocasións “retrocedemos”. Fronte a conceptos como o “empoderamento” en abstracto, a experta en igualdade adiantou os pasos para dar: Ser  proactiva, buscar oportunidades, ser creativa, non temer ao fracaso, desenvolver capacidade de adaptación, controlar o investimento e desenvolver a confianza; estas son as claves achegadas nunha xornada marcada pola participación activa das asistentes, que desde o comezo da charla identificáronse cunha serie de realidades e dificultades comúns a todas as mulleres. E niso tamén puxo o acento a relatora. Na importancia de tecer unha rede de apoios e contactos en clave feminina que contribúan a divulgar e promocionar un proxecto empresarial e que contribúan ao asesoramento, mesmo en clave persoal, cando sexa necesario.
Á motivación para  empreder con éxito seguiu a achega institucional concretada en máis de media de ducia de programas autonómicos deseñados especialmente para apoiar á muller emprendedora. Covadonga Toca  Carús, directora  xeral de  Emprego,  Traballo Autónomo e Economía Social fíxoo en Ourense e Pontevedra, Elena Mancha, directora  xeral de  Emprego dá Xunta, na Coruña, e a subdirectora  xeral de  Emprego, Belén Liste, en Lugo.
Todas elas insistiron na importancia da constante formación, e explicaron os recursos que a administración autonómica facilita a través de programas específicos, como o Plan  Emprega  Muller, o de capacitación dixital no rural; “Son  executiva”, pensado para mellorar no emprendemento; o Galicia  Emprega; o de substitución xeracional para mulleres ou o programa de  macroemprendimiento feminino, entre outras liñas de apoio dirixidas especificamente a mulleres.