Os representantes das principais asociacións representativas do colectivo como a Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA), UPTA e UATAE, xunto cos sindicatos (CCOO e UXT), e organizacións empresariais (CEOE e CEPYME), así como o persoal da Axencia Tributaria, da Dirección Xeral de Tributos e do Instituto de Estudos Fiscais puxeron en marcha a reforma fiscal do colectivo autónomo para facilitar os trámites e obrigacións coa Administración.

O texto case definitivo, inclúe medidas como:

????A SUPRESIÓN DA OBRIGACIÓN DE DECLARAR O IVE para os traballadores autónomos cunha facturación inferior a un determinado limiar (previsiblemente 85.000 euros ao ano, pero non está pactado). Deste xeito non terán que incluír o IVE nos seus prezos polo que só será necesario presentar unha declaración anual das vendas. Deste xeito, as súas facturas non levarán IVE, pero tampouco poderán deducir os gastos. Este sistema coñecerase como IVE de franquías e supón unha exención para os autónomos que tributen neste réxime. Esta medida leva aparelladas outras cuestións como a erradicación dos demais sistemas especiais deste tributo, como o réxime de IVE simplificado ou a recarga de equivalencia. Ademais, os autónomos do sector agrícola, gandeiro e pesqueiro quedarán excluídos. Por suposto, manteranse certas obrigacións como son a declaración censual, as obrigacións de facturación, as obrigacións rexistrais e a achega dos Libros Rexistro do IVE e IRPF. Aínda que se propuxo que esta subministración de información preséntase só unha vez ao ano.

????A segunda medida, CREAR UNHA LISTA DE GASTOS OBJETIVALES, ten o obxectivo de facilitar a dedución dunha porcentaxe de certos gastos recorrentes xa que, aínda que a estimación directa simplificada permite deducir unha porcentaxe da diferenza entre os ingresos e os gastos, ten un límite cuantitativo moi reducido, polo que se propón ampliar este límite en estimación directa simplificada e aplicalo na estimación directa normal como podería ser o coche, o móbil ou as subministracións. Deste xeito, crearíase unha lista con todos os gastos recorrentes e unha porcentaxe adxudicada, polo que o autónomo podería aplicar esta porcentaxe automaticamente tan só xustificando que se realizou o gasto.

????Por último, todos os membros están de acordo en eliminar o sistema de módulos en IRPF xa que o consideran obsoleto polo que se está buscando unha transición a outros réximes que sexa o menos daniña posibles para os traballadores.

* Fonte: autonomosyemprendedores.es

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?