A finalidade do proxecto é garantir que os beneficios socioeconómicos do aproveitamento dos recursos naturais de Galicia revertan na mesma comunidade, creando así un referente no aproveitamento dos recursos naturais e o seu retorno social.

As empresas interesadas terán ata o día 30 de xuño para presentar as súas propostas.
Á hora de facer a selección será tido moi en conta o “arraigo con Galicia” e que a fonte principal de ingresos non sexan actividades enerxéticas.
Para a realización do manifesto de interese deberá enviarse un correo electrónico a mdi.patrimonio@xunta.gal adxuntando a seguinte información:

– Formulario de solicitude de participación cumprimentado
– Acordo de confidencialidade
– Últimas contas anuais consolidadas auditadas
Se necesitas mais información preme no seguinte enlace: