LOS VIERNES DE WEBINAR 
Esta mañana se celebró la webinar «Nuevas Funcionalidades de la Plataforma de Comunicación en Tiempo Real GOHU®» a la que asistieron representantes de las entidades asociadas a APE Galicia.

Tras la presentación de la secretaria técnica ejecutiva de la asociación Sonia Acuña, Jul Díaz, representante de GOHU®, explicó a los asistentes al encuentro, con una demostración práctica, el funcionamiento y las capacidades de esta aplicación que permite la difusión de todo tipo de documentos con la máxima seguridad, con la que la asociación presidida por José Ramón Caldas refuerza la comunicación entre sus asociados.

A través desta App, APE Galicia dará unha maior difusión no envío de calquera tipo de información, documentos ou boletíns informativos e, á súa vez, as asociacións que estean interesadas no seu emprego, que será gratuito durante os dous primeiros meses, contarán con moitas ventaxas, entre as que se atopan:

·         Mellorar o acceso a plataformas dixitais por falta de medios ou coñecementos

·         Toda a información recíbese nunha mensaxe a través da plataforma, sen necesidade dun correo electrónico.

·         Recibir notificacións no móbil en tempo real de calquer proveedor que utilice a aplicación (auga, luz, gas, telecomunicación, seguros…), evitando ser notificados fora de tempo.

·         Permite a firma dixital e enviar un acuse de recibo se o emisor o solicita

·         Centralizar toda a correspondencia nun único buzón dixital.

·         Alcanzar a un público obxectivo máis amplio

·         Crear unha vía de comunicación directa, reducindo un 90% os costes en correspondencia postal.

·         Realizar transaccións seguras, áxiles e legais xa que está certificada como prestadora de servizos electrónicos de confianza polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Así, non só se pode enviar información certificada, senon tamén enviar documentos que requiran firma por parte do usuario final, cumplindo a normativa do mandato eurpeo eIDAS de firmas dixitais.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?