Consulta os últimos documentos técnicos elaborados polo ISSGA – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia relativos aos sectores de:

– Tendas de alimentación: Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas TENDAS DE ALIMENTACIÓN sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.

– Gasolineiras : Cartel e flyer informativo con recomendacións preventivas nas GASOLINEIRAS sobre: medidas previas ao comezo da actividade, distancia de seguridade, hixiene e limpeza e medidas organizativas.