Achegámosvos o protocolo de actuación fronte ao COVID-19 para as tarefas de OFICINA, co fin de garantir que os traballos desempeñados non supoñan un risco para a seguridade e saúde dos/as traballadores/as. Incluímos tamén as medidas preventivas para SUPERMERCADOS e OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS CORONAVIRUS publicadas polo ISSGA,

Nel inclúense medidas preventivas para adaptar na vosa empresa, así como algúns carteis que podedes imprimir e pegar de forma visible.

Con respecto ao teletraballo: se adxunta dous documento do ministerio, un é un cuestionario de como debería llo posto de traballo en casa, e outro sobre recomendacións para evitar riscos psicosociais.

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

ANEXOS:

– CARTEL OFICINAS
– FLYER OFICINAS
– CUESTIONARIO TELETRABAJO – MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

– MINISTERIO_PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALESEN SITUACIÓN DE TELETRABAJO. RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEADOR

– CARTEL SUPERMERCADOS
– FLYER SUPERMERCADOS

– CARTEL OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS CORONAVIRUS
– FLYER OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS CORONAVIRUS

– XUNTA DE GALICIA_uso_mascaras_luvas

– ISSGA_CORONAVIRUS: INFORMACIÓN DE UTILIDADE NAS EMPRESAS