Servizos

ASESORAMENTO E INFORMACIÓN

APE Galicia tamén ofrece asesoramento gratuíto a persoas emprendedoras, traballadoras autónomas, ou en situación de desemprego, nas seguintes materias:

Máis información
 • Representación e defensa dos intereses xerais e comúns do colectivo autónomo, ante as administración públicas.
 • Promoción do desenvolvemento económico e social en todo o territorio galego, colaborando con todas as institución e organización representativas da comunidade.
 • Actividades de promoción e fomento do emprego autónomo.
 • Acceso a contactos, servizos e acordos preferentes con distintas entidades e proveedores beneficiosos para o colectivo autónomo.
 • Fomento da integración de colectivos desfavorecidos, responsabilidade social ambiental corporativa.
 • Organización de accións, xornadas, seminarios, proxectos de difusión e implantación das novas tecnoloxías.
 • Titorización na tramitación de axudas para asociados.
 • Asesoramento en materia de Protección de Datos.
 • Asesoramento e titorización sobre os pasos a dar para crear unha empresa, darse de alta coma autónomo, e subvencións e liñas de financiamento para o inicio da actividade.
 • Busca de ofertas de emprego, recollida de currículos, e realización de ofertas de emprego.
 • Asesoramento personalizado a diferentes autónomos sobre lexislación e normativa.

Mesa do emprego autónomo

A mesa do Emprego Autónomo é un espacio impulsado pola Xunta de Galicia para o encontro, debate e acordo, ca finalidade de desenvolver políticas que apoien, consoliden e fomenten o emprego autónomo por conta propia.

Máis información

Trátase dun órgano constitutivo formado polos representantes de Economía,
Comercio, e Competitividade, xunto coas asociacións de autónomos mais
representativas en Galiciapara onde se tratan os temas relacionados co colectivo
autónomo. Esta mesa reúnese periódicamente para centralizar todos os aspectos que
afecten á comunidade e evitar deste xeito duplicidades.
A estratexia galega que se presenta ten como obxetivo consolidar a Galicia como o
mellor espazo para desenvolver iniciativas exitosas no eido do emprego autónomo.
Esta estratexia conta con tres grandes retos:

 • Incorporar novas persoas autónomas e fortalecer o emprego autónomo.
 • Facilitar mellores condicións para as persoas autónomas.
 • Simplificar e axilizar a interacción co colectivo.

No desenvolvemento desta estratexia puxéronse en marcha por primeira vez na nosa
comunidade actuacións como o Bono Autónomo para a consolidación da actividade, o
Bono Renova para a remuda xeracional ou o Bono Nova Oportunidade, para posibilitar
que aquelas persoas que xa tiveron un proxecto no eido do emprego autónomo sen
acadar o éxito, poidan volver intentalo aproveitando todo o aprendido.

Convenios

APE Galicia negocia e firma convenios e acordos de colaboración don multitude de ventaxas e melloras competitivas exclusivas.

Máis información

Os integrandes son: o Banco Sabadell, a plataforma de comunicación Gohu, o Colexio de
Enxeñeiros da Coruña, a sociedade petrolífera Repsol, Duatel Business con distribuidor Orange, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), a consultoría Keep Compliance, e o centro internacional de neurociencias e medicina genómica: Euroespes

Igualdade

A igualdade é o trato idéntico que se lle brinda as persoas sin que interveña a raza, sexo, clase
social ou calquer outra circunstancia.

Máis información

Ape Galicia colabora levando a cabo actividades
informativas e divulgativas para favorecer a sensibilización e fomento da igualdade laboral e
de oportunidades na empresa a todos os niveis.

prevención

Anualmente APE Galicia ofrece accións de formación e información en materia de Prevención de Riscos Laborais mediante formación e cursos tanto presenciais como online financiados pola Xunta de Galicia.

Máis información

O obxectivo principal desta formación en materia de Prevención de Riscos Laborais é protexer ao traballador dos posibles riscos que se puidesen derivar do seu traballo; a Prevención de Riscos Laborais ten como fin evitar ou minimizar as causas dos accidentes e das enfermidades derivadas do traballo. Os obxetivos destas formacións son:

 • Contribuír a mellorar unha cultura preventiva entre os seus socios que evite os accidentes laborais en todos os sectores
 • Sensibilizar das necesidades de aplicar políticas preventivas nas súas empresas que cubra os riscos psicosociais.
 • Aplicar a perspectiva de xénero á política de prevención de riscos laborais
 • Visibilizar ante as persoas traballadoras autónomas a necesidade de controlar os riscos laborais nas súas empresas e achegar todas as ferramentas necesarias para evitar os accidentes, incluíndo o traballo a distancia.
 • Reducir os riscos que causan anomalías posturales no posto de traballo.
 • Achegar ás persoas traballadoras autónomas medidas que axuden a fomentar o hábito de vida saudable entre os seus traballadores.
 • Dotar ás persoas traballadoras autónomas dos coñecementos, habilidades e destrezas necesarias para poder asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia.

Rede EUSUMO

Red de colaboración impulsada por la Xunta de Galicia para el fomento y desarrollo de la economía social.

Máis información

Con ela, preténdese fomentar o espíritu emprendedor prestando apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.

 1. Presta apoio directo á creación e consolidación de emprego con base na economía social.
 2. Pon en marcha a disposición das persoas e entidades medios para o emprendemento.
 3. Impulsa o modelo empresarial no ámbito local a través de accións de formación, divulgación e asesoramento para o autoempleo na economía social.

Os seus obxetivos son:

 • Proporcionar información, formación, orientación e asesoramento no ámbito cooperativo e de economía social.
 • Acompañar e asesorar proxectos empresariais cooperativos e de economía social.
 • Promocionar as tecnoloxías da información e comunicación así como o impulso I+D+i e do traballo na rede.
 • Apoiar a comercialización e internacionalización das entidades de economía social, promovendo encontros internacionales e transfronterizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.
 • Realización de análisis e estudos en temáticas de interese para a economía social, promovendo encontros internacionais e transfronterizos para o intercambio comercial e a cooperación empresarial.
 • Reforzar a presenza de asociacións e empresas de economía social en redes de intercooperación de carácter nacional e internacional para a promoción do cooperativismo e da economía social.
 • Realización de análise e estudos en temáticas de interese para a economía social, así como para o desenvolvemento local.

Cales son as vantaxes de pertencer á Rede Eusumo?

As entidades que se unan á Rede obterán as seguintes vantaxes

 • Colaboración en rede con outras entidades que teñan obxectivos similares.
 • Utilización dos distintos centros da rede.
 • Acceso a diferentes apoios e incentivos.
 • Prioridade no uso de recursos e medios para o fomento da economía social.
 • Recursos didácticos e material divulgativo e documentación de apoio.
 • Difusión das actividades e fins da organización.
Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?