Convenios

Economía

Banco Sabadell

O Banco Sabadell ofrece unha ampla oferta de productos e servizos financieiros dirixidos a diferentes colectivos profesionais.

Asesoramiento

CGETI

El consello galego de II.TT.II, que agrupa aos catro colexios galegos, formaliza un acordo con APE Galicia có objetivo de prestar apoio, asesoramiento e asistencia a pemes e autónomos nas tareas de recuperación de actividades productivas desde o punto de vista técnico dos enxeñeiros técnicos industriais.

Cooperativismo

EUSUMO

Ape Galicia colabora activamente no desenvolvemento de actividades de asesoramento, información e formación. Ademais, APE Galicia pon a disposición da Rede Eusumo un punto de información e unha aula de formación para estes mesmos fins.

Servicios

Grupo ISONOR

O Grupo Isonor ofrece asesoramento gratuíto en materia de Cumprimento Normativo e Dixitalización aos asociados, ademais de preparar campañas específicas para os seus asociados con condicións vantaxosas.