Moi pronto poñeremos datas para á primeira tanda de xornadas formativas impartidas por APE Galicia, que serán de formación totalmente online e terán unha duración aproximada de hora e media.
Haberá tres temáticas diferentes:
– Riscos psicosociais no traballo e acoso laboral: aprenderás a identificar as deficiencias e conductas de acoso na organización do traballo e a actuar dende a prevención e protección.
– Prevención de riscos laborais para persoas traballadoras autónomas: esta xornada ten como finalidade a seguridade e saúde no traballo, así como a xestión da prevención de riscos laborais para autónomos con ou sen traballadores.
– Riscos ergonómicos no teletraballo: o obxetivo será coñecer e aplicar as pautas de actuación para previr os problemas por unha mala posición no traballo ou teletraballo.
¡Para máis información non dudes en contactar con nós!