Neste curso aprenderemos a realizar, de xeito seguro e eficiente, traballos en espazos confinados, a identificar  e tomar conciencia dos riscos dun espazo confinado e poñer en práctica das medidas preventivas.

 

Os contidos do curso son:

Riscos específicos e xerais en espazos confinados. Definición e tipos de espazos confinados.

Lexislación relacionada.

Atmosferas en espazos confinados: nocivas, explosivas, irritantes, suboxigenadas, sobreoxigenadas. Medicións.

Instrumental necesario para o ingreso a un espazo confinado. Descrición e uso de EPI´s en espazos confinados.

Protocolo de entrada e saída dun espazo confinado.

Descrición e uso dos sistemas anticaída e absorción de impacto. Actuación en caso de emerxencia.

Rescates en espazos confinados. Manobras de acceso e rescate con trípode.

Ascenso e descenso por escaleiras e escalas fixas. Anclaxes: sistemas de suxeición.

Instalacións e factores de caída.

Instalación e uso de liñas de vida temporais horizontais e verticais. Progresión en estruturas metálicas e posicionamento regulable.

 

Duración: 8 horas.

Datas e horario: 11 de Novembro, 08.30 a 13.30 e 14.30 a 17.30 horas

Modalidade: Presencial.

 

Inscripcións en  www.apegalicia.gal

Máis información no 986 891 657