O que se pretende con estas axudas é colaborar na dixitalización de Pemes e Autónomos da zona

Na convocatoria deste ano o prazo de solicitudes empeza o 23 de maio e estará aberta ata o 29 do mesmo mes.

O porcentaxe máximo de axuda a percibir por cada empresa será do 80% da inversión realizada sobre un coste máximo elexible de 7.000 €, polo que la cuantía máxima da axuda será de 5.600 euros; e poderán beneficiarse da mesma, PEMES e autónomos da demarcación territorial desta Cámara de Comercio, dados de alta no Censo do IAE

 

texto completo da convocatoria está dispoñible na sede electrónica da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía de Arousa e ademáis, pode consultarse a través do siguiente enlace

https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2925%3A2023-05-16-10-16-55&ca…

Nesa dirección poderá descargarse, xunto coa convocatoria, a documentación necesaria para realizar a solicitud.