A consellería de Igualdade e Emprego publica hoxe no DOG a orde para regular o procedemento do modelo de comunicación de cambios de situación nos expedientes de regulación temporala de emprego por forza maior de impedimentos ou limitacións de actividade pola Covid-19, que están en vigor dende a publicación do Real Decreto Lei 2/2021, do 26 de xaneiro, onde se establece que non é preciso tramitar un novo expediente administrativo para acceder a eles, sempre que se realice unha comunicación do cambio de situación á autoridade laboral.

A presentación deberá facerse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) a partir de mañana, xunto coa documentación complementaria.

Normativa:

ORDE do 3 de febreiro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación de cambios de situación nos expedientes de regulación temporal de emprego por forza maior de impedimentos ou limitacións da actividade como consecuencia das modulacións nas restricións sanitarias adoptadas polas autoridades competentes vinculadas ao COVID-19 (código de procedemento TR820V).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioG0599-040221-0001_gl.html

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?