Por motivo do día internacional das cooperativas e como pequena homenaxe para elas, achegamos un pouquiño de información para que podades conocer o seu funcionamento, organización e caracteríscas principais de estas asociacións.

O cooperativismo é un movento socio-económico que se fundamenta nos valores e principios da igualdade e equidade. Para iso, os individuos organízanse e asócianse por voluntade propia en empresas cooperativas de propiedade conxunta e democráticamente controladas para facer frente ás suas necesidades e aspiracións económicas, sociais e culturais.

A diferencia entre una cooperativa e o resto de empresas recae en que son as persoas que participan na mesma cooperativa as que a dirixen, e o peso na toma de decisión é igual para todos os membros. As cooperativas teñen una base democrática e o seu foco está posto nas persoas; ademáis os beneficios son repartidos de forma igualitaria.

A orixe deste modelo creado en Alemania polos pioneiros de Rochadle, básase na necesidade de colaborar para acceder a un beneficio común, afianzar os recursos e mellorar a situación das persoas que forman parte desde proxecto.

Este modelo ten 7 principios de funcionamento:

–        Adhesión aberta e voluntaria, polo que deben estar abertas a todas as personas dispostas a utilizar os seus servizos.

–        Xestión democrática.

–        Participación económica de socios e socias. As persoas asociadas deberán contribuir de forma equitativa e controlar democráticamente o capital desta empresa.

–        Autonomía e independencia: si a cooperativa acorda con otras organizacións / administracións públicas, ou ten capital de fontes externas, este deberá ser utilizado en términos que aseguren control democrático e manteña a autonomía da mesma.

–        Educación, entretemento e información. O modelo cooperativo ofrece educación e formación aos asociados de xeito que fomenta o desenvolvemento das empresas.

–        Coperación entre as cooperativas.

–        Compromiso ca sua comunidade.