APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

BONIFICACIÓN A TRABALLADORES AUTONOMOS PARA A CONCILIACIÓN DA VIDA PERSONAL E PROFESIONAL

Os traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos terán dereito, por un prazo de até doce meses, a unha bonificación do 100 por cen da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida o tipo de cotización mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no citado Réxime Especial nos seguintes supostos:
a) Por coidado de menores de 7 anos que teñan ao seu cargo.
b) Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidad ou afinidade até o segundo grao inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

XORNADA DE DIFUSIÓN: OBRADOIRO DE PAQUETERÍA (PORRIÑO)

Este obradoiro realizouse coa colaboración de ACIPOR, Asociación de Comerciantes e Industriais de Porriño. Celebrouse en dúas xornadas, os días 15 e 16 de decembro de 2014 na sede de ACIPOR na Praza do Concello nº 4 2ºA, en Porriño, en horario de 20.30 a 22.30.

XORNADA DE DIFUSIÓN: OBRADOIRO DE ELABORACIÓN DE DOCES NAVIDEÑOS (VIGO)

Os días 27 de novembro e 4 de decembro de 2014, en horario de 16.30 a 19.30 horas, e coa colaboración de APROINPPA (Asociacion Provincial de Panaderia y Pasteleria de la Provincia de Pontevedra) organizouse un Obradoiro de Elaboración de Doces Navideños.
O Obradoiro celebrouse no local de APROINPPA, na rúa II Segunda República s/n 36202 en dúas sesións. A primeira o día 27 de novembro e a segunda o 4 de decembro, en horario de 16.30 a 19.30 horas.

XORNADA DE DIFUSIÓN: SANCIÓNS DE INDUSTRIA. ¿CÓMO PREVILAS? (VIGO)

Esta xornada Celebrouse o xoves 20 de novembro no Salón de Actos de Foncalor na Avda. Martínez Garrido nº 84 en Vigo, en horario de 20:00 a 22:00 horas. Coa Colaboración de Foncalor, Asociación de Empresas de Instalación, Mantenimiento y Reparación de Agua Caliente Sanitaria, Calefacción, Climatización, Contra Incendios, Electricidad, Equipos a Presión, Fontanería, Frío Industrial, Gas, Productos Petrolíferos Líquidos, Refrigeración, Saneamiento y Ventilación.