APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

VII CONGRESO DO TRABALLADOR AUTÓNOMO

O sábado 7 de novembro de 2015 celebrouse na cidade de Pontevedra a séptima edición do congreso rexional de traballadores autónomos.

Este evento tivo lugar no Hotel Galicia Palace e acolleu a un total de 250 invitados. Entre estes, atopábanse representantes de Institucións e de Asociacións de Empresarios, así como empresarios e traballadores autónomos de toda Galicia.

La importancia de la planificación de las pensiones de los autónomos

Los datos muestran que las pensiones de más del 85% de los autónomos no superan los 635 euros, ya que este porcentaje de trabajadores cotiza por la base mínima. Así, esta cantidad supone casi la mitad que la pensión media de un trabajador asalariado, que alcanza los 1.155 euros. Desde APE Galicia consideramos que es de vital importancia que los autónomos realicen una evaluación exhaustiva de sus cotizaciones previas, para poder analizar su situación actual y así diseñar las aportaciones futuras necesarias para que su jubilación sea equitativa a la de los trabajadores por cuenta ajena.

APE GALICIA EXECUTOU O PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS PARA O EXERCICIO 2015

APE Galicia realizou un total de 10 xornadas de Prevención de riscos laborais en empresas de xestión de residuos e alcanzou un total de 300 participantes que puideron coñecer máis de preto a maneira de xestionar os residuos para ten unha menor sinestralidade no ámbito laboral.
En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de 10 Xornadas de prevención de riscos laborais en empresas de xestión de tratamento de residuos en dez localidades galegas.

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de 10 Xornadas de prevención de riscos laborais en empresas de xestión de tratamento de residuos en dez localidades galegas.

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

A Asociación ten coma principais obxectivos apoiar ó colectivo de traballadores autónomos a través da xestión e defensa dos seus intereses nas súas relacións coas Administracións Públicas e outros axentes económico-sociais, a formación continua para mellorar a empregabilidade e o impulso do emprendemento como medida de incorporación o mercado laboral dos xoves.

Para o logro destes fins, e en consonancia cos Obxectivos da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven 2013/2016 marcada polo Ministerio de Emprego e Seguridade social, queremos traballar para mellorar a empregabilidade dos xoves, fomentar o espíritu emprendedor e dar a coñecer os estímulos a contratación existentes .

Para esto plantexamos a realización de forma conxunta e coordinada coa Dirección Xeral de Traballo e Economía Social de catro xornadas formativas denominadas “Coñece o Sistema de Garantía xuvenil”. Máis información en info@apegalicia.es e no teléfono 986891657