APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AGACOSE

APE Galicia e AGACOSE, Asociación galega de corredores e corredurías de seguros, firmaron un acordo de colaboración conforme ó cal ambas asociacións traballarán conxuntamente para a elaboración de propostas relativas a materias de interese para os autónomos.

VISITA DIDÁCTICA A ZFV

O pasado venres, 24 de maio, os alumnos do curso de AFD “Márketing e comercio internacional” que actualmente imparte APE Galicia foron de visita didáctica ó Consorcio da Zona Franca de Vigo.

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL (PROCED. TR352C)

No DOG de hoxe publicouse a orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 98 do 24 de maio de 2019).

AXUDAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

No DOG de hoxe publícase a Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ós investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020, e se convocan para o ano 2019 (procedementos MR405A, MR404A e MR405B).
Coa finalidade de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados e, en particular, a remuda xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte da persoa moza que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportalo integramente a persoa moza, aprobouse o Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014_2020.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 as liñas de axuda que imos tratar, incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014_2020, en réxime de concorrencia competitiva.

AYUDAS PARA CONCILIACIÓN (TR341R)

En el DOG del 16 de mayo se publicó la Orden del 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (DOG nº 93 del 16 de mayo de 2019).

AYUDAS PARA PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA (PROCED. IN421S)

En el DOG del 16 de mayo se publicó la Resolución de 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica, para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (DOG nº 93 del 16 de mayo de 2019).

El objeto de estas bases es apoyar proyectos con fines de ahorro energético y fomento del uso racional de las energías renovables. Los proyectos se limitarán a instalaciones para la generación de electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las presentes subvenciones, entre otros, las entidades sin ánimo de lucro y las empresas y autónomos.