APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A Xunta de Galicia pon en marcha as subvencións para a implantación da loxística avanzada e sustentable

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras das axudas á implantación da loxística avanzada e sustentable para o ano 2022, susceptibles de ser financiadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300G).

A Xunta lanza as axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social para os anos 2022 e 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e procede á súa convocatoria (código de procedemento BS631A)