APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A Xunta de Galicia impulsa a conciliación familiar coa publicación de novas axudas

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras e a convocatoria das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras e as familias monoparentais que, entre o 1 de xullo de 2021 e o 31 de xullo de 2022, ambos os dous inclusive, teñan unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas, sempre que se cumpran os requisitos e condicións establecidos (código de procedemento SI440A).

¿Que axudas da Xunta de Galicia rematan o prazo de solicitude durante o mes de setembro e o mes de outubro?

A Xunta de Galicia aínda ten vixentes diversas subvencións de interese para autónomos, empresas ou cooperativas. Concretamente, no mes de setembro, o día 8 remata o prazo de solicitudes das subvencións para implantación de solucións avanzadas para o desenvolvemento da economía circular para o ano 2022 (código de procedemento IG300F). Días despois, o 15 de setembro remata o prazo de solicitudes para a implantación da loxística avanzada e sustentable para o ano 2022 (código de procedemento IG300G). Pola súa banda, o día 19 remata o prazo de solicitude de entidades colaboradoras que participarán na promoción da contratación e instalación das conexións, no marco das subvencións do programa de emisión de Bonos Dixitais para colectivos vulnerables, programa Único-Bono Social (código de procedemento AP400B).

A EGAP e o Issga poñen en marcha os cursos de prevención de riscos laborais

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais, de acordo co convenio de colaboración subscrito entre a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

A Xunta de Galicia pon en marcha os bonos dixitais para colectivos vulnerables

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión dos bonos dixitais para a conectividade de colectivos vulnerables e regular a inscrición das entidades colaboradoras que participarán na promoción da contratación e instalación das conexións de internet de, cando menos, 30 Mbps a través do Programa de emisión de bonos dixitais para colectivos vulnerables (Programa ÚNICO-Bono Social)

Galicia incrementa o número de afiliados ao réxime oficial de autónomos no mes de xullo

Segundo os datos publicados polo Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, o número de altas e baixas de persoas afiliadas no réxime oficial de autónomos en Galicia presenta un saldo positivo, cun incremento de afiliados con respecto ao mes pasado de máis de 100 persoas. En concreto, en toda Galicia producíronse 3.348 altas e 3.237 baixas, situándose actualmente o número de afiliados no réxime oficial de autónomos en 208.020 persoas (o mes pasado era de 207.909 afiliados e afiliadas).