APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

Publicado Decreto coas medidas para facer fronte ao Covid en Galicia

Publicamos o resumo da ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia dá evolución dá situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e do DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do presidente dá Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas non territorio dá Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada non marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara ou estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS- CoV-2.

Resumo das medidas que rixen no territorio galego a partir de hoxe