APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

PRIMEIRA REUNIÓN ENTRE O GOBERNO CENTRAL E REPRESENTANTES DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS PARA NEGOCIAR A EXTENSIÓN DO CESE DE ACTIVIDADE

Pese a que o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións estivo de acordo en aceptar algunhas das propostas que lle fixeron chegar as organización representantes das persoas traballadoras autónomas, non se conseguiu un acordo definitivo para ampliar a prestación por cese de actividade máis alá do 31 de xaneiro