APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, fai un chamamento para "acercar á administración á realidade do colectivo autónomo" na presentación do informe "O emprego autónomo en Galicia: situación actual e perspectivas"

O estudo, realizado pola asociación en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela e coa financiación do Instituto Galego de Promoción Económica, “plasma a situación actual do colectivo autónomo e as súas necesidades na nosa comunidade”

¿Como elaborar un plan axeitado de Prevención de Riscos Laborais?

A Prevención de Riscos Laborais (PRL) trátase do conxunto de medidas ou accións das que dispón unha empresa ou negocio para evitar ou disminuir na medida do posible os perigos derivados da actividade laboral. Deste xeito, a empresa debe adoptar unha actividade preventiva co obxectivo de promover a seguridade e saúde dos seus traballadores e traballadoras, reducindo a siniestralidade laboral e a incidencia de enfermedades profesionais.

O número de persoas paradas aumenta en todas as provincias galegas

O número de persoas rexistradas nas oficinas do Servicio Público de Emprego no mes de agosto aumentou en España con respecto ao mes anterior en 40.428 persoas, un 1,4% máis en relación co mes anterior, situándose en 2.924.240 persoas. (En agosto de 2021 había un total de 3.333.915 persoas paradas, o que supón 409.675 persoas paradas máis o ano pasado).