APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

Nova rebaixa do IRPF

O Consello de Ministros aprobou este 10 de Xuño a nova tarifa do IRPF que terá efectos desde o 1 de xaneiro até o 31 de decembro de 2015.

A nova estrutura do IRPF contempla que o tipo mínimo do imposto baixe do 20% ao 19,5%. E, o máximo, redúcese do 47% ao 46%. Nos tramos intermedios, a redución tamén se move entre medio punto e un punto.

Para os autónomos a partir do 1 de Xullo de 2015, o % de IRPF que teñen que aplicar baixa do 19% ao 15%.

Axudas do Igape para a bonificación dos custos do financiamento das PEMES

O IGAPE quere favorecer o investimento das PEMES en Galicia polo cal convoca as bases reguladoras para a habilitación dunha liña de reavais do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para facilitar o acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2015), e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Prazo de solicitude ata o 30 de Outubro de 2015

SEMINARIO DE CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

APE Galicia, Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia, en coordinación coa Secretaría Xeral de Igualdade e a Consellería de Vicepresidencia, Administracións Públicas e Xustiza está a desenvolver un programa de concienciación sobre a necesidade da concilación nas pequenas empresas galegas.
Dende APE Galicia somos conscientes de que representamos un porcentaxe moi elevado da poboación activa galega, e queremos que comprendan os beneficios que trae a implantación de medidas de conciliación en todos os ámbitos da vida, traballo, social e familia.
Para difundir esta mensaxe organizamos un Seminario de Conciliación e Corresponsabilidade en colaboración coa Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia na cidade de Pontevedra celebrado o luns 11 de maio ás 18.30 no Salón de Actos do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia na Rúa Fernández Ladreda.