APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

AMPLIACIÓN DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUBVENCIONAR EL AUTOEMPLEO Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE GALLEG@S RETORNAD@S Y SUS DESCENDIENTES

¿Eres gallego retornado? ¿Solicitaste recientemente una subvención para establecerte como autónomo o como socio/trabajador de una sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado y te quedaste sin ella?

Hoy, mediante la Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de la Emigración (DOG Núm. 242, de 20 de diciembre de 2018), SE AMPLÍA LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA ANTERIOR en la cuantía de 40 000€.

IMPORTANTE: esta ampliación no afecta al plazo para presentación de solicitudes establecido en la anterior resolución, ya finalizado.

AMPLIACIÓN DA DOTACIÓN ORZAMENTARIA DO BONO AUTÓNOMO PARA 2018

Hoxe o DOG publica ORDE do 14 de novembro de 2018 a ampliación do importe total das axudas establecidas na Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria do 22 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR341Q), publicada no Diario Oficial de Galicia nº 105, do 4 de xuño, que se van conceder ao abeiro desta orde de convocatoria, na seguinte contía e aplicación orzamentaria que figura dotada nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018: 09.40.322C.770.0, código de proxecto 2017 00 021, contía de 1.000.000 €.

APLIACIÓN DO PRAZO DE SOLICITUDE E DE XUSTIFICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA PROMOVER O AUTOEMPREGO E A ACTIVIDADE EMPRENDEDORA DAS PERSOAS GALEGAS RETORNADAS E DOS SEUS DESCENDENTES.

Mediante a Resolución do 21 de marzo de 2018 (DOG núm. 66, do 5 de abril), aprobáronse as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes. Hoxe sae publicada no DOG unha apliación para a presentación de solicitudes e para a xustificación.

CHARLA INFORMATIVA DA TGSS EN APE GALICIA "Os autónomos no sistema RED"

O pasado venres 21 de setembro APE Galicia enchía o seu salón de actos coa conferencia “Os autónomos no sistema RED” que veu dar a Tesourería Xeral da Seguridade Social. A cita acudiron máis dunha vintena de persoas interesadas en coñecer un pouco máis sobre a Orde Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo, a cal estará vixente a partir do 1 de Outubro de 2018.