APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A Xunta de Galicia pon en marcha subvencións para a ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN500C e IN500D).

O venres 2 de setembro abre o prazo para solicitar as axudas destinadas á dixitalización de empresas do segmento II, no marco do Programa Kit Dixital

Esta convocatoria ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras para a concesión de axudas mediante as que se executa o programa Kit Dixital para a dixitalización de pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego, que ten por obxecto a adopción de solución de dixitalización incluídas no Catálogo de Solucións de Dixitalización do Programa, recollido na plataforma Acelera Pyme.

A Xunta de Galicia lanza axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo no marco do PDR de Galicia 2014-2020, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI), cunha participación do 100 % de fondos da UE, dentro da medida 4 Investimentos en activos físicos, submedida 4.18 Apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, así como convocalas para o ano 2022.

A Xunta de Galicia pon en marcha unha liña de axudas para a formación no sector pesqueiro

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

Sete de cada dez persoas autónomas fixéronse traballadoras por conta propia por necesidade

• O 92,05% dos traballadores por conta propia non teñen pensado contratar a ninguén durante o presente ano
• Entre as principais preocupacións das persoas autónomas atópanse as elevadas cargas sociais e administrativas e a alta fiscalidade á que se ven sometidas
• Dende decembro de 2021 ata xullo do 2022, Galicia perdeu case 800 traballadores por conta propia
• O Congreso dos Deputados aproba o novo modelo de cotización, que se aplicará a partir de xaneiro de 2023, e co que as persoas autónomas cotizarán en función dos seus rendementos netos

A Xunta de Galicia pon en marcha subvencións para a dotación de equipamentos e activos para a industria cultural e creativa galega

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas á dotación de equipamentos e activos que fomenten a innovación e a competitividade da industria cultural e creativa galega ao abeiro do programa Hub da industria creativa galega, financiadas ao 100 % polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e procede á súa convocatoria para o ano 2022.