APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

Subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural

Publicase hoxe 30 de agosto no DOG a ORDE do 9 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300H).

Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro (código de procedemento TR352A).

ORDE do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR352A).

Modificacions restricións COVID-19

Pequeno resumo coas últimas modificacións publicadas onte no DOG, da ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se prorroga e modifícase a Orde do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia dá evolución dá situación epidemiolóxica derivada dá COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.