APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A Xunta de Galicia pon en marcha as axudas do Plan Corresponsables

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras que rexerán as subvencións destinadas a entidades locais, a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro e a asociacións de pais e nais para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento SI436A, SI436B E SI436C).

¿Que podemos facer ante un golpe de calor?

A exposición ás altas temperaturas do verán e a escasa ventilación durante o desenvolvemento da nosa tarefa laboral afectan negativamente ao noso organismo. Ademais, a estes factores climáticos tamén se poden sumar outros riscos relacionados co tipo de tarefa que estamos a realizar e con factores individuais.

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións xa ten listo o anteproxecto do Real Decreto-lei polo que se establece un novo sistema de cotización para as persoas traballadoras por conta propia ou autónomas

Con esta medida acórdase establecer un sistema de cotización baseado nos rendementos reais declarados fiscalmente que se implantará de forma gradual nun período máximo de 9 anos, con revisións periódicas cada 3 anos. Así, con esta medida preténdese aproximar as bases de cotización dos autónomos e autónomas aos seus ingresos reais e ademais mellorar a súa protección social, repercutindo na mellora das súas prestacións futuras.

A Xunta de Galicia vén de publicar as subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación

A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras das axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación institucionais, están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

O Goberno pon en marcha unha liña directa de axudas a persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio que sexan asalariados, autónomos ou desempregados

En concreto, trátase dunha axuda, en pago único, de 200 euros de contía, que ten como obxectivo paliar o efecto prexudicial nos prezos ocasionado pola crise enerxética derivada da invasión en Ucraína en situacións de vulnerabilidade económica, non cubertas por outras prestacións de carácter social, como é o caso das pensións contributivas, do ingreso mínimo vital, ou das pensións de xubilación e invalidez non contributivas.