APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

TR880A - SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

Subvencións ao EMPRENDEMENTO para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais e mutualistas co fin de facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e a súa competitividade, e mantendo empregos de calidade.

TÁCTIC@ LOCAL ATERRIZA EN MARÍN 🚀

Iniciamos este programa formativo coa colaboración do Concello de Marín. Uns talleres formativos totalmente gratuítos e dirixidos prioritariamente ás persoas traballadoras autónomas e pemes deste concello. TÁCTIC@ LOCAL consta de 3 plans en tres áreas de traballo fundamentais para a prosperidade e competitividade dos negocios. Aprenderás a relacionarte cas administracións, a mellorar a contabilidade e a dixitalizar o teu negocio.

Terá lugar en tres días: o 7 e o 21 de febreiro e o 6 de marzo no Museo Municipal Manuel Torres de Marín en horario de 20:30 a 22:20.

TR802L - BONO CONSOLIDA

Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia,con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da súa actividade económica, incrementando a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade.

Hoxe publícase no DOG a "cota cero" para todas as persoas que inicien a súa actividade como autónomos en Galicia

Hoxe publícase no DOG a ORDE do 28 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a promoción do emprego autónomo en Galicia, cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027 e se procede a súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento TR341D).

Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional e os gastos de mantemento da actividade, que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 30 de setembro de 2023 ata o 29 de setembro de 2024, ambos inclusive.
A Xunta de Galicia subvencionará o 100 % das cotizacións dos primeiros 12 meses, e as novas altas deberán formalizarse entre o 30 de setembro de 2023 e o 29 de setembro de 2024.

Establécense 2 liñas de axudas, compatibles entre si:
Liña 1: unha axuda para o inicio da actividade económica e mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma.
Liña 2: unha axuda para sufragar os gastos do mantemento da actividade por conta propia, equivalente a 12 meses da contía da cota reducida regulada no apartado 1 do artigo 38.ter da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.