APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

XORNADAS DE PRL DURANTE O MES DE OUTUBRO

Durante o mes de outubro, APE Galicia continúa realizando as XORNADAS DE PRL dirixidas a sectores como ALIMENTACIÓN, HOSTALERÍA, PEQUENO COMERCIO ou CONSTRUCIÓN.
O obxectivo principal destas xornadas é o de concienciar do importante que é que os autónomos adopten unha cultura preventiva no mundo laboral, e que estas medidas non se tomen unicamente como unha obrigación, senón como unha mellora para o seu benestar laboral, económico e persoal.
Están dirixidas principalmente ao colectivo autónomo, ao que APE Galicia representa, pero poden asistir calquera persoa que estea interesada nas mesmas.
Para máis información poden enviar un correo a info@apegalicia.es ou ben chamar ao 986 891 657 onde se lles dará toda a información que necesiten.
Os lugares elixidos para as xornadas son: Pontevedra ( Ape Galicia), Lugo ( AELU), Porto do Son, Marín ( Estrela de Marín), Santiago de Compostela ( CCA Monumental), Viveiro ( CCH VIVEIRO), Ferrol ( AEF), Palas de Rei, Ourense, Carballiño e Porto do Son.

INFÓRMATE NO 986 891 657 ou envíanos un correo a info@apegalicia.es

PROGRAMA EMEGA (PROCED. SI429A)

No DOG de hoxe publicouse a resolución do 24 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (DOG nº 127 do 5 de xullo de 2019).

AXUDAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

No DOG de hoxe publícase a Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ós investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020, e se convocan para o ano 2019 (procedementos MR405A, MR404A e MR405B).
Coa finalidade de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados e, en particular, a remuda xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte da persoa moza que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportalo integramente a persoa moza, aprobouse o Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014_2020.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 as liñas de axuda que imos tratar, incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014_2020, en réxime de concorrencia competitiva.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA (PROCED. IN421S)

En el DOG del 16 de mayo se publicó la Resolución de 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de subvenciones para proyectos de energía fotovoltaica, para el año 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (DOG nº 93 del 16 de mayo de 2019).

El objeto de estas bases es apoyar proyectos con fines de ahorro energético y fomento del uso racional de las energías renovables. Los proyectos se limitarán a instalaciones para la generación de electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las presentes subvenciones, entre otros, las entidades sin ánimo de lucro y las empresas y autónomos.

SUBVENCIONES PARA HOTELES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA MARCA Q, DE CALIDAD TURÍSTICA (PROCED. TU970A)

En el DOG del 13 de mayo se publicó la Resolución de 5 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a establecimientos de turismo rural, establecimientos hoteleros, apartamentos y viviendas turísticas, campamentos de turismo, agencias de viajes, cafeterías, bares, restaurantes y empresas de servicios turísticos complementarios, en los procesos de certificación, seguimiento y renovación de las correspondientes normas UNE que conduzcan a la obtención y/o mantenimiento de la marca Q de Calidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), y se procede a su convocatoria para el año 2019 (DOG nº 90 del 13 de mayo de 2019).