APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL E FORMACIÓN PARA PERSOAS MOZAS MENORES DE 30 ANOS (TR353C)

A finalidade deste programa é mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas en Galicia a través da formalización de contratos de formación para a obtención da práctica profesional ou de contratos de formación en alternancia, que lles faciliten a inserción laboral, dotándoas, á vez, de competencias para o emprego, que as acompañen durante a súa vida laboral, coa finalidade última de promover a súa empregabilidade, e a retención do talento novo na nosa Comunidade Autónoma.

NOVO PROGRAMA DE APOIO A MULLERES NO ÁMBITO RURAL E URBANO (TR332E)

Este programa de doce meses está deseñado para que as mulleres desempregadas, principalmente de concellos de ata 5.000 habitantes, melloren a súa capacitación e incrementen a oportunidade laboral. Cada entidade beneficiada recibirá ata 4.215 euros por cada traballadora que acade a inserción laboral e cada muller participante recibirá un incentivo de 400 euros.

RETOMAMOS AS NOSAS XORNADAS FORMATIVAS EN MATERIA DE PRL

Contaremos con tres xornadas diferentes, todas en materia de prevención de riscos laborais e impartidas en streaming dende a nosa sede en Pontevedra Estas formacións terán unha duración de dúas horas cada unha delas, nas que se abordarán temas como o teletraballo e os seus riscos ergonómicos, o acoso laboral, ou a prevención, seguridade e saúde no traballo.

TODAVÍA QUEDA CRÉDITO PARA O BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

Este conxunto de axudas ten por obxeto o financiamento de investimentos das persoas autónomas en Galicia, cunha subvención do 80% da actividade e un límite máximo de 3.000,00 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables como poden ser: aplicacións informáticas, páxinas web, aplicacións e redes sociais, compra de maquinaria ou equipos informáticos e reforma do local de negocio, entre outros.

BONOS TALENTO EMPRESA - TR302D

A partir de mañá día 21 de xullo e ata o 29 de setembro, poderanse solicitar os Bonos Talento Empresa, destinados a formación non formal mediante proxectos formativos de curta duración para mellorar as capacidades das empresas e contribuir ao desenvolvemento profesional.
Estos proxectos formativos non deberán de ser máis de tres e terán unha duración de entre 16 e 100 horas totais.

AXUDAS EMPRENDEMENTO PLUS PARA AUTÓNOMOS E PEMES

Mañá día 18 de xullo, e ata o 17 de agosto, estará aberto o prazo de solicitude das novas axudas ao emprendemento para autónomos e pequenas e medianas empresas que na data de presentación de solicitude teñan menos de 42 meses de antigüedade.
Esta axuda conta con dous tipos de programas totalmente compatibles entre sí, un para axudar co investimento e o outro para fomentar a contratación de persoas desempregadas.