APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

AMPLIACIÓN DE LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUBVENCIONAR EL AUTOEMPLEO Y LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE GALLEG@S RETORNAD@S Y SUS DESCENDIENTES

¿Eres gallego retornado? ¿Solicitaste recientemente una subvención para establecerte como autónomo o como socio/trabajador de una sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado y te quedaste sin ella?

Hoy, mediante la Resolución de 14 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de la Emigración (DOG Núm. 242, de 20 de diciembre de 2018), SE AMPLÍA LA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA ANTERIOR en la cuantía de 40 000€.

IMPORTANTE: esta ampliación no afecta al plazo para presentación de solicitudes establecido en la anterior resolución, ya finalizado.

ÚLTIMOS DÍAS PARA SOLICITAR AS AXUDAS PARA O RELEVO XERACIONAL E PARA UNHA SEGUNDA OPORTUNIDADE

A Xunta de Galicia busca facilitar a transmisión nos negocios dos traballadores por conta propia próximos á xubilacióna con apoios para o relevo xeracional, e favorecer o retorno ao emprendemento co programa dirixido a unha segunda oportunidade.
As dúas iniciativas forman parte da Estratexia Autónomo 2020 á que a Xunta destina unha media de 40 millóns de euros ao ano.

PROGRAMA DA SEGUNDA OPORTUNIDADE PARA AUTÓNOMO

Hoxe sae publicada no DOG a ORDE do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa da segunda oportunidade das persoas autónomas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento TR341T).

PROGRAMA DE RECOÑECEMENTOS MÉDICOS PARA TRABALLADORES /AS AUTÓNOMOS /AS E CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. NIVEL BÁSICO. 4ª EDICIÓN 2018. PONTEVEDRA Data de inicio da inscrición 05 de Outubro , 2018 DO ISSGA

O ISSGA ofrécelles aos/ás traballadores/as autónomos/as en xeral e socios/as cooperativistas que teñan a condición de traballador/a autónomo/a, que coticen no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos), incluídos os/as do Sistema Especial de Traballadores Agrarios, a posibilidade de realizar un recoñecemento médico dirixido a favorecer a detección de enfermidades profesionais ou patoloxías laborais propias da súa actividade laboral.