APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

SUBVENCIÓNS AUTOEMPREGO PERSOAS EMIGRANTES RETORNADAS

No DOG de hoxe publícase a Resolución do 11 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se convocan para o ano 2019 (DOG nº 113 do 17 de xuño de 2019).

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON AGACOSE

APE Galicia e AGACOSE, Asociación galega de corredores e corredurías de seguros, firmaron un acordo de colaboración conforme ó cal ambas asociacións traballarán conxuntamente para a elaboración de propostas relativas a materias de interese para os autónomos.

VISITA DIDÁCTICA A ZFV

O pasado venres, 24 de maio, os alumnos do curso de AFD “Márketing e comercio internacional” que actualmente imparte APE Galicia foron de visita didáctica ó Consorcio da Zona Franca de Vigo.

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL (PROCED. TR352C)

No DOG de hoxe publicouse a orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 98 do 24 de maio de 2019).

AXUDAS EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

No DOG de hoxe publícase a Orde do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ós investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020, e se convocan para o ano 2019 (procedementos MR405A, MR404A e MR405B).
Coa finalidade de mellorar os resultados económicos das explotacións agrarias e facilitar a súa reestruturación e modernización, así como facilitar a entrada no sector agrario de agricultores axeitadamente formados e, en particular, a remuda xeracional, dado que esta incorporación require a realización de fortes gastos e investimentos por parte da persoa moza que en ocasións non farían viable esa incorporación se o esforzo económico tivese que soportalo integramente a persoa moza, aprobouse o Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014_2020.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2019 as liñas de axuda que imos tratar, incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014_2020, en réxime de concorrencia competitiva.

AYUDAS COFRADÍAS DE PESCADORES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD MARINA (PROCED. PE209C)

En el DOG del 14 de mayo se publicó la Orden del 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras generales y se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través de una mejor gestión y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así como al fomento de la sensibilización ambiental (DOG nº 91 del 14 de mayo de 2019).