APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

A PREVENCIÓN DE RISCOS LABROAIS TRIUNFA NA CIDADE DE PONTEVEDRA

Na mesma semana, APE Galicia esgota as prazas para o curso presencial de Primeiros Auxilios e Emerxencias e pecha o primeiro ciclo de xornadas formativas en materia de PRL concienciando ás persoas autónomas da importancia da prevención para reducir danos e accidentes. Ambas formacións voltarán no mes de outubro con novas edicións.

1ª EDICIÓN DA XORNADA FORMATIVA DE RISCOS PSICOSOCIAIS E ACOSO LABORAL

O venres día 1 de setembro inauguramos a nosas xornadas de formación en materia de prevención e riscos laborais aprendendo un pouco máis sobre a importancia dos riscos e factores psicosociais que poden afectarnos, e os tipos de acoso que poden xurdir no ambiente de traballo: o acoso laboral, o acoso sexual e o acoso por razón de sexo.

AXUDAS PARA A PROMOCIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL E FORMACIÓN PARA PERSOAS MOZAS MENORES DE 30 ANOS (TR353C)

A finalidade deste programa é mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas mozas en Galicia a través da formalización de contratos de formación para a obtención da práctica profesional ou de contratos de formación en alternancia, que lles faciliten a inserción laboral, dotándoas, á vez, de competencias para o emprego, que as acompañen durante a súa vida laboral, coa finalidade última de promover a súa empregabilidade, e a retención do talento novo na nosa Comunidade Autónoma.

NOVO PROGRAMA DE APOIO A MULLERES NO ÁMBITO RURAL E URBANO (TR332E)

Este programa de doce meses está deseñado para que as mulleres desempregadas, principalmente de concellos de ata 5.000 habitantes, melloren a súa capacitación e incrementen a oportunidade laboral. Cada entidade beneficiada recibirá ata 4.215 euros por cada traballadora que acade a inserción laboral e cada muller participante recibirá un incentivo de 400 euros.

RETOMAMOS AS NOSAS XORNADAS FORMATIVAS EN MATERIA DE PRL

Contaremos con tres xornadas diferentes, todas en materia de prevención de riscos laborais e impartidas en streaming dende a nosa sede en Pontevedra Estas formacións terán unha duración de dúas horas cada unha delas, nas que se abordarán temas como o teletraballo e os seus riscos ergonómicos, o acoso laboral, ou a prevención, seguridade e saúde no traballo.