APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

2º ENCONTRO: “CLAVES PARA IMPULSAR O EMPREGO AUTÓNOMO EN GALICIA”, organizado pola asociación APE GALICIA e a Xunta en Santiago de Compostela

Como xa adiantabamos onte, hoxe en Santiago de Compostela, estivemos falando do traballo autónomo non noso 2º Encontro: "Claves para impulsar ou emprego autónomo en Galicia”, organizado por APE Galicia e Asociación de Comerciantes y Empresarios CCA Compostela Monumental en colaboración coa Xunta de Galicia.

Inauguraba esta xornada, Pablo Casal, Director Xeral de Orientación e Promoción Laboral da Xunta de Galicia, acompañado polo Presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, e o xerente de CCA Compostela Monumental, José Ángel Blanco, e asistiron preto de 50 autónomos e autónomos interesados en coñecer a realidade do colectivo e os apoios que a Xunta de Galicia destina ao colectivo.

1º ENCONTRO: “CLAVES PARA IMPULSAR O EMPREGO AUTÓNOMO EN GALICIA”, organizado pola asociación APE GALICIA e a Xunta en Pontevedra

A XUNTA AMPLÍA O BONO DE FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS E AUMENTA AS LIÑAS DE AXUDAS AO SECTOR PARA 2020
-No primeiro trimestre do ano convocaranse todas as distintas axudas para autónomos.
-Aparecen axudas novidosas como o mentoring para 200 autónomos
A Xunta convida a aproveitar a Oficina Virtual do Autónomo que mostra todos os recursos e axudas dispoñibles ( www.oficinadoautonomo.gal )

PREMIOS RSE GALICIA (PROCEDIMIENTO TR320A)

En el DOG de hoy se publica la Orden de 3 de abril de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan los Premios de Responsabilidad Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia, DOG nº 74 del 16 de abril de 2019).
Podrán optar a los Premios de Responsabilidad Social Empresarial de Galicia todo tipo de empresas, públicas o privadas, gallegas o que cuenten con sede o con centros de trabajo en Galicia.

PREMIOS A LA COOPERACIÓN

En el DOG de hoy se publica la Orden de 20 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la cooperación, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (DOG nº 28 del 8 de febrero de 2019), proced. TR802Q.
Los premios a la cooperación tienen como finalidad fomentar y difundir el cooperativismo, sus principios y valores, así como recompensar públicamente la labor que las cooperativas vienen realizando a favor del desarrollo del movimiento cooperativo en la Comunidad Autónoma gallega.

ECONOMÍA SOCIAL: AYUDAS A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES

En el DOG de ayer se publicó la Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción, y se convocan para el año 2019 (DOG nº 27 del 7 de febrero de 2019).
Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones destinadas a sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de entidades representativas de la economía social, a través de dos programas de ayudas:
 Programa I - Fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales (procedimiento TR802H).
 Programa II - Fomento y consolidación de las asociaciones de centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral (procedimiento TR358D).
Se dividen en dos programas para reflejar las características especiales que presentan los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, en atención a los colectivos a los que representan, y son entidades con niveles de inclusión social que justifican un tratamiento diferenciado.

Programa de Capacitación para mozos e mozas directivos/as das cooperativas.

O programa de Capacitación para mozos e mozas directivos/as das cooperativas pretende que as persoas máis novas que xa emprenderon oou van a emprender un cargo na xerencia ou na dirección de cooperativas coñeza as estratexoas, plans, retos, habilidades etc que este posto implica.

Esta actividade enmárcase no programa de actuación 2018 da Rede Eusumo. A Rede Eusumo é unha rede de colaboraicón impulsada pola Secretaría Xeral de Emprego da Xunta de Galicia para o fomento do cooperativismo e a economía social que conta co financiamento do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

APE Galicia levará a cabo catro edicións deste programa: dúas en Pontevedra, unha en Ferrol e outra pendente de confirmar lugar e datas.