APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPREGO XUVENIL (PROCED. TR352C)

No DOG de hoxe publicouse a orde do 9 de maio de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 98 do 24 de maio de 2019).

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A INCENTIVAR O EMPREGO AUTÓNOMO E A CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convoca axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

A Asociación ten coma principais obxectivos apoiar ó colectivo de traballadores autónomos a través da xestión e defensa dos seus intereses nas súas relacións coas Administracións Públicas e outros axentes económico-sociais, a formación continua para mellorar a empregabilidade e o impulso do emprendemento como medida de incorporación o mercado laboral dos xoves.

Para o logro destes fins, e en consonancia cos Obxectivos da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven 2013/2016 marcada polo Ministerio de Emprego e Seguridade social, queremos traballar para mellorar a empregabilidade dos xoves, fomentar o espíritu emprendedor e dar a coñecer os estímulos a contratación existentes .

Para esto plantexamos a realización de forma conxunta e coordinada coa Dirección Xeral de Traballo e Economía Social de catro xornadas formativas denominadas “Coñece o Sistema de Garantía xuvenil”. Máis información en info@apegalicia.es e no teléfono 986891657