APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

O Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

A Asociación ten coma principais obxectivos apoiar ó colectivo de traballadores autónomos a través da xestión e defensa dos seus intereses nas súas relacións coas Administracións Públicas e outros axentes económico-sociais, a formación continua para mellorar a empregabilidade e o impulso do emprendemento como medida de incorporación o mercado laboral dos xoves.

Para o logro destes fins, e en consonancia cos Obxectivos da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xoven 2013/2016 marcada polo Ministerio de Emprego e Seguridade social, queremos traballar para mellorar a empregabilidade dos xoves, fomentar o espíritu emprendedor e dar a coñecer os estímulos a contratación existentes .

Para esto plantexamos a realización de forma conxunta e coordinada coa Dirección Xeral de Traballo e Economía Social de catro xornadas formativas denominadas “Coñece o Sistema de Garantía xuvenil”. Máis información en info@apegalicia.es e no teléfono 986891657