APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

O Goberno pon en marcha unha liña directa de axudas a persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio que sexan asalariados, autónomos ou desempregados

En concreto, trátase dunha axuda, en pago único, de 200 euros de contía, que ten como obxectivo paliar o efecto prexudicial nos prezos ocasionado pola crise enerxética derivada da invasión en Ucraína en situacións de vulnerabilidade económica, non cubertas por outras prestacións de carácter social, como é o caso das pensións contributivas, do ingreso mínimo vital, ou das pensións de xubilación e invalidez non contributivas.

A Xunta de Galicia lanza o programa Emega para o fomento do emprendemento feminino

A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de Galicia as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI429A).