APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

PROGRAMA GRATUITO DE RECOÑECEMENTO MÉDICO PARA AUTÓNOMOS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da man do Instituto Galego de Seguridade Laboral pon en marcha un programa de recoñécementos gratuitos específicos para traballadores autónomos. Poderán ser beneficiarios deste programa tanto persoas que coticen no RETA como no Sistema Especial de Traballadores Agrarios e como os traballadores por conta propia do Réxime Especial do Mar.

XORNADA: "OS RISCOS PSICOSOCIAIS NO TRABALLO AUTÓNOMO. ESTRES LABORAL E SAÚDE"

O estrés é un dos maiores inimigos do autónomo polas consecuencias que pode ter para a saúde se non se resolven as circunstancias que o xeran.
Ademais dos problemas de saúde mental, os traballadores sometidos a situacións de tensión constante poden desenvolver problemas graves de saúde física, como enfermidades cardiovasculares ou problemas musculoesqueléticos.
A través da Orde do 29 de decembro do 2015 pola que se establecen as axudas para a prevención de riscos laboais na Comunidade Autónoma de Galicia APE Galicia organizará 10 xornadas informativas por toda Galicia a través das cales profesionais implicados nos temas de saúde laboral, ofrecerán os asistentes información clara sobre esta problemática e favorezan a concienciación sobre a importancia da xestión dos efectos negativos do estrés.

XORNADAS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS EN EMPRESAS DE XESTIÓN DE TRATAMENTO DE RESIDUOS

En base a Resolución recibida tras a solicitude de axuda para a realización de actividades de fomento da prevención según a Orde do 29 de Maio pola que se establecen as bases ás axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos na comunidade autónoma de Galicia para o exercicio 2015, realizaremos un total de 10 Xornadas de prevención de riscos laborais en empresas de xestión de tratamento de residuos en dez localidades galegas.

APE Galicia traballa para que os autónomos coñezan as súas obrigas en materia de prevención de riscos laborais e aprendan a xestionar eles mesmos os seus propios plans de prevención.

APE Galicia, no marco da Orde do 21 de marzo do 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas ao fomento da prevención de riscos laborais da Comunidade Autónoma de Galicia presenta un proxecto sobre a base do cal se conceden unha serie de actividades, entre esta está a impartición de xornadas técnicas formulada para promover a prevención entre traballadores autónomos de distintos sectores e realización de un estudo sobre a sinestralidade do sector servizos.
A participación nestes eventos é libre e gratuíta xa que se tratan de actividades cofinanciadas pola Xunta de Galicia

Xornada de prevención de riscos laborais na hostalería.

O venres 3 de outubro celebrarase na escola de hostalería de Ourense situada ca rúa Marcelo Macías unha xornada para a difusión da cultura da prevención de riscos neste sector e para coñecer as vantaxes da autoxestión da prevención por parte dos hostaleiros.
A inscripción e libre e gratuita xa que se trata de una actividade cofinanciada póla Xunta de Galicia.