APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

TR880A - SUBVENCIÓNS PARA APOIAR INICIATIVAS DE EMPRENDEMENTO

Subvencións ao EMPRENDEMENTO para as persoas traballadoras autónomas e pequenas e medianas empresas, incluíndo cooperativas e sociedades laborais e mutualistas co fin de facilitar as iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao incremento da súa actividade económica e a súa competitividade, e mantendo empregos de calidade.

TR802L - BONO CONSOLIDA

Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia,con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da súa actividade económica, incrementando a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade.

Esta mañá ao Secretario Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social da Xunta de Galicia, Pablo Fernández López visitou a nosa sede principal en Pontevedra.

Aproveitou esta visita para reunirse co presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas e coa secretaria xeral, para intercambiar opinións sobre temas relacionados coa situación que está a atravesar o colectivo autónomo na actualidade, e a súa preocupación pola eliminación, por parte do goberno central, do alivio fiscal que ata agora viñan tendo as persoas traballadoras autónomas que cotizan en módulos.

PRESENTACIÓN DA ESTRATEXIA IMPULSO AUTÓNOMO HORIZONTE 2027

Esta mañá o noso presidente, José Ramón Caldas, xunto ca secretaria xeral, Sonia Acuña, participaron na presentación da Estratexia Impulso Autónomo Horizonte 2027, elaborada coas achegas da Mesa do Emprego Autónomo na que participa esta asociación, APE Galicia, xunto coas outras principais entidades: UPTA-Agtamar e ATA.