APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

RETOMAMOS AS NOSAS XORNADAS FORMATIVAS EN MATERIA DE PRL

Contaremos con tres xornadas diferentes, todas en materia de prevención de riscos laborais e impartidas en streaming dende a nosa sede en Pontevedra Estas formacións terán unha duración de dúas horas cada unha delas, nas que se abordarán temas como o teletraballo e os seus riscos ergonómicos, o acoso laboral, ou a prevención, seguridade e saúde no traballo.

OS CINCO TIPOS DE AUTÓNOMOS RECOÑECIDOS POLO RETA

No noso país existen mais de 3 millóns de autónomos, pero para a Administración non todos os traballadores por conta propia son iguais. Por iso, divídeos en cinco tipos: traballadores autónomos, freelance ou profesionais autónomos, autónomos societarios, autónomos economicamente dependentes ou TRADE, e autónomos agrarios.

TODAVÍA QUEDA CRÉDITO PARA O BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS

Este conxunto de axudas ten por obxeto o financiamento de investimentos das persoas autónomas en Galicia, cunha subvención do 80% da actividade e un límite máximo de 3.000,00 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables como poden ser: aplicacións informáticas, páxinas web, aplicacións e redes sociais, compra de maquinaria ou equipos informáticos e reforma do local de negocio, entre outros.

VACACIÓNS FISCAIS PARA AUTÓNOMOS. QUÉ SON E CÓMO SE SOLICITAN?

Sabías que os autónomos teñen dereito a coller un mes de vacacións fiscais ao ano? Facenda permite aos traballadores por conta propia e empresarios escoller 30 días nos que non recibirán ningunha notificación electrónica da Axencia Tributaria.
Aínda que sexa verán, Facenda tamén pode enviar notificacións aos autónomos e obrígalles igualmente a contestar en prazo, baixo risco de sanción. Os ‘”días de cortesía” permiten aos autónomos desconectar durante as súas vacacións sen ter que estar pendentes destas cartas, avisos ou requirimentos.

APE Galicia asina un convenio de colaboración con Executivas de Galicia

APE Galicia asinou a pasada semana un convenio de colaboración con Executivas de Galicia co obxectivo de promover o papel da muller traballadora autónoma e de negocios na nosa comunidade, fomentar políticas de igualdade de oportunidades, e contribuír á proxección, recoñecemento e visibilidade do autoemprego feminino.

Por mor deste convenio, establécese un marco de colaboración para organizar conxuntamente diferentes actividades de interese para ambas as asociacións, ademais de poñer en valor ao colectivo autónomo feminino, que en Galicia supera o 40% do total dos traballadores por conta propia, sendo así una das comunidades, xunto con Asturias, onde o emprego autónomo feminino ten maior peso.