APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

ESTE ANO, DENTRO DAS AXUDAS DESTINADAS A ACCIÓNS DE FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS CONTEMPLASE UNHA LIÑA PARA ADAPTACIÓN , SUBSTITUCIÓN OU ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTOS DE TRABALLO PARA A PREVENCIÓN.

O Diario Oficial de Galicia publica o día 3 de xullo a ORDE na que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a acción formativas de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na comunicade Autónoma de Galicia no exercicio de 2018. Este ano faino engadindo unha nova liña: Investimentos destinados a accións de mellora na adaptación, substitución ou adquisición de equipamentos de traballo e adaptacións de postos de traballo.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO A TRAVÉS DO PROGRAMA I PARA AS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN E DO PROGRAMA II AS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS LOCAIS DE EMRPEGO DE BASE TECNOLÓXICA

Consellería de Economía, Emprego e Industria

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

6 MESES MÁS DE REDUCCIÓN EN LA CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Xunta de Galicia amplia la cuota de 50 euros de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Con esta ayuda, los autónomos gallegos podrán beneficiarse de seis meses adicionales de reducción en la cuota de la Seguridad Social, vigente en toda España, completando así un máximo de 12 meses de reducción. Las ayudas pueden solicitarse desde el 25 de Agosto hasta el 30 de Septiembre.

Charla informativa BONO AUTÓNOMO

La Secretaria Xeral de Emprego, Covadonga Toca Carús informó a 70 autónomos de Pontevedra de las herramietas disponibles para los autónomos en Galicia, especialmente del funcionamiento del Bono Autónomo. Una ayuda de hasta 3000 euros de la que pueden beneficiarse aquellos trabajadores autónomos con más de 42 meses de antigüedad.