APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias

#PonteLoversPemes: APE Galicia lanza o programa, financiado pola Concellería de Promoción Económica do Concello de Pontevedra, REINICIA PONTEVEDRA para autónomos e pemes

- Estas iniciativas desenvolveranse no marco do plan de acción 'Reinicia ou teu Negocio' (#PonteLoversPemes), impulsado conxuntamente pola plataforma #PonteLovers e a Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia ( APE)

-As 7 videoconferencias con especialistas en negocios incluirán experiencias que compartirán emprendedores de Pontevedra

-Os 7 encontros dixitais comenzan o luns 11 de maio e prolónganse ata o 1 de xuño, sempre ás 15:30 horas para que poidan participar moitos sectores económicos.

-Os negocios poden solicitar dende hoxe o seu asesoramento persoalizado gratuito, dispoñible para 25 empresas, co obxectivo de contrastar o seu plan de reinicio.

GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ANTE O COVID-19 NO COMERCIO E PERRUQUERÍAS

A Xunta, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), ten elaborado diversas fichas con recomendacións de utilidade a ter en conta nesta reincorporación á actividade do noso sector empresarial.

O obsectivo non é outro que de servir para concienciar e promover as máximas medidas de seguridade e de prevención no traballo, logrando así deixar atrás a situación vivida durante estas anteriores semanas polo COVID-19.

Nesta ocasión achega información sobre as medidas de prevención e saúde laboral a ter en conta na actividade do COMERCIO e das PERRUQUERÍAS.

NOTA SOBRE EL USO DE PRODUCTOS BIOCIDAS PARA LA DESINFECCIÓN DEL COVID-19 (Ministerio de Sanidad)

En relación a los dispositivos de ozono:

"Ante la proliferación en el mercado de dispositivos productores de ozono, este Ministerio advierte que el ozono al igual que otros biocidas:

- No se puede aplicar en presencia de personas.
- Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados.
- Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. En el inventario de clasificación de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) se notifica la clasificación de esta sustancia como peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular.
- Se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso.
- Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas al contacto con otros productos químicos."

GUÍA DE RECOMENDACIÓNS PREVENTIVAS DE SAÚDE LABORAL ANTE O CORONAVIRUS PARA OFICINAS, SUPERMERCADOS E OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS CORONAVIRUS

Achegámosvos o protocolo de actuación fronte ao COVID-19 para as tarefas de OFICINA, co fin de garantir que os traballos desempeñados non supoñan un risco para a seguridade e saúde dos/as traballadores/as. Incluímos tamén as medidas preventivas para SUPERMERCADOS e OBRAS DE REHABILITACIÓN, REFORMAS E REPARACIÓNS EN EDIFICACIÓNS CORONAVIRUS publicadas polo ISSGA,

Nel inclúense medidas preventivas para adaptar na vosa empresa, así como algúns carteis que podedes imprimir e pegar de forma visible.

Con respecto ao teletraballo: se adxunta dous documento do ministerio, un é un cuestionario de como debería llo posto de traballo en casa, e outro sobre recomendacións para evitar riscos psicosociais.

Todo isto sen prexuízo da necesidade de medidas específicas que se deban adoptar en función das características concretas da actividade e que corresponden á organización preventiva da empresa (servizo de prevención, traballadores designados ou asunción polo empresario). Sempre seguindo as pautas das autoridades sanitarias en cada momento.

A Xunta flexibiliza as obras no interior de edificios e os desprazamentos a hortas de autoconsumo

A Administración autonómica prepara a reapertura nos servizos de rexistro e atención á cidadanía, que retomarán a súa actividade cun sistema de cita previa

Outra das medidas acordadas no seo do Cecop foi a de clarificar o permiso para a recollida da comida preparada en restaurantes, que está autorizada

Poderán realizarse, sempre adoptando as medidas de prevención e protección da saúde, traballos e obras puntuais que teñan como obxectivo realizar reparacións urxentes tanto en espazos ou elementos comúns en edificios con residentes

Acordouse estender ao mes de maio o pago da mensualidade do alugueiro aos beneficiarios do Bono alugueiro social, polo que a Xunta cubrirá ao 100 % o custe do alugueiro da vivenda de 700 familias pertencentes a colectivos desfavorecidos

Foi aprobado a posta en marcha da elaboración dun Plan de Seguridade Hixiénico-Sanitaria para establecementos turísticos, así como certificacións de calidade e seguridade sanitaria