APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Xornada de difusiÓn: “preve...

XORNADA DE DIFUSIÓN: “PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NOS TALLERES: OBRIGAS E AUTOXESTIÓN”

          Esta actividade estivo dividida en dúas ponencias. Na primeira de elas tratáronse aspectos como as obrigas dos autónomos en materia de seguridade, os riscos e medidas preventivas xerais, os riscos e medidas preventivas específicas, os riscos e medidas preventivas por posto de traballo, as normas de actuación en caso de emerxencia e para rematar impartíronse unhas nocións básicas de primeros auxilios. Todo isto enfocado en ambientes de traballo de talleres.

          Na segunda das ponencias tratouse o tema da autoxestión da prevención de riscos nas pemes, facendo referencia os pros e contras, ós pasos a seguir e as farramentas existentes para levar a cabo o proceso de autoxestión.

 

 * Esta Xornada foi gratuita para os asistentes, posto que foi subencionada pola Dirección Xeral de Emprego e Formación, pertencente a Consellería de Traballo e Benestar.