APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Taller gratuito informÁtica...

Informatica_basica_po

TALLER GRATUITO INFORMÁTICA BÁSICA

Taller GRATUITO, dirixido a persoas traballadoras autónomas ou persoal de pemes do Concello de Pontevedra con pouca ou ningunha experiencia en informática, que desexen adquirir coñecementos básicos para a aplicación nos seus negocios.

CONTIDOS:
WINDOWS: Aspectos xerais, Ficheiros e carpetas, Panel de control... (4 HORAS)
OFIMÁTICA BÁSICA: Word, Excel, PowerPoint, Editor de PDF, Editor de imaxes... (21 HORAS)
INTERNET BÁSICO: Nocións básicas, Navegadores, Xestores de correo - email, Banca Electrónica (7 HORAS)
INTERNET AVANZADO: Firmas dixitais, Trámites electrónicos habituais, Seguridade na navegación (3 HORAS)
COMERCIO ELECTRÓNICO: Ecommerce (Markets, etc …) (4 HORAS)
INTERNET NO MÓBIL: Configuración, Intercambio da información PC/mobil, Seguridade básica (2,5 HORAS)
REDES SOCIAIS: Configuración de cuentas, Privacidad de cuentas (4 HORAS)

Para máis información pode contactar con nos no teléfono 986 891 657 ou enviando un correo a info@apegalicia.es