APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » O bono enerxÍa peme e comer...

Bonoenergia

O BONO ENERXÍA PEME E COMERCIO PODERÁ SER SOLICITADO A PARTIR DO 14 DE ABRIL

O vindeiro mércores 14 de abril ábrese o prazo para solicitar as axudas do Bono Enerxía Peme e Comercio, cun orzamento de 3 millóns de euros para mellorar as instalacións eléctricas dos sectores máis afectados polas restrición derivadas polo Covid-19.

Esta nova medida da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación prevé chegar a 1000 pemes e persoas traballadoras autónomos de sectores como o comercio ou a hostalería, movilizando ao redor de 5 millóns de euros e aforrando 300.000 euros ao ano na súa factura enerxética, o que permitirá crear ou manter ao redor de 70 postos de traballo.

As axudas terán unha intensidade do 80% e serán de ata 6000 euros por centro de traballo, podéndose solicitar anticipos de ata o 50% sen necesidade de presentar avais.

O prazo de presentación de solicitudes estará ata o 30 de xuño, ou ata que se esgote o crédito, mentres que as actuacións poderán terse executado desde o pasado 1 de xaneiro e ata o vindeiro 30 de setembro.

As axudas poden destinarse á mellora da envolventes; iluminación interior ou exterior; á mellora das instalacións eléctricas; á renovación do equipamento e climatización, ventilación e auga quente sanitaria.

Tamén se poderá utilizar para sistemas domóticos e inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o gasto de xeito máis eficiente.


NORMATIVA

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

– RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artístico-recreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z). 18877

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0003_gl.html

 

– EXTRACTO da Resolución do 18 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría ou artísticorecreativas (programa Bono enerxía peme), anualidade 2021 (código de procedemento IN417Z). 18913

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0001_gl.html


  • Bonoenergia