APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » O goberno central modifica ...

030221_modificacion_boe

O GOBERNO CENTRAL MODIFICA A PRÓRROGA POR CESE DE ACTIVIDADE PARA FACILITAR O ACCESO AS PERSOAS TRABALLADORA AUTÓNOMAS AFECTADAS

A nova norma que publica hoxe o Boletín Oficial do Estado e que modifica o Real Decreto-Lei 2/2021, de 26 de xaneiro, pola que se extendeu a prestación por cese de actividade ata o 31 de maio, pretende facilitar o acceso a esta prestación a aquelas persoas autónomas que non podían acreditar con facilidade os seus ingresos segundo os requisitos das novas prestacións creadas pola Covid-19.

Así, establécense certos mecanismos obxectivos para que en determinados supostos os traballadores por conta propia que tramitan por estimación obxectiva, ou tamén chamado por módulos, poidan acreditar a baixada dos seus ingresos para acceder ás novas prestacións xurdidas pola situación crítica xuridada polas medidas restritivas aprobadas para frear a pandemia.

Normativa: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf

  • 030221_modificacion_boe