APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Xornadas de prl en distinto...

XORNADAS DE PRL EN DISTINTOS PUNTOS DA COMUNIDADE

Ao abeiro Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019, fóronlle concedidas a APE Galicia unha serie de xornadas de PRL, tal e como se solicitaron, para os sectores de construción, comercio, alimentación e hostalería.

Ao longo do mes de setembro e outubro serán impartidos en distintos puntos da nosa comunidade: 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑒𝑣𝑒𝑑𝑟𝑎, 𝑀𝑎𝑟í𝑛, 𝐵𝑎𝑖𝑜𝑛𝑎, 𝐶𝘩𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎, 𝐿𝑢𝑔𝑜, 𝑂𝑢𝑟𝑒𝑛𝑠𝑒, 𝑁𝑎𝑟ó𝑛, 𝐵𝑜𝑖𝑟𝑜, 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑙𝑎 𝑒 𝑇𝑢𝑖.

O obxectivo destas xornadas non é outro que o tratar de xerar conciencia entre o colectivo autónomo, da importancia de implantar un "cultura preventiva" na empresa e das vantaxes que supón crear contornas laborais seguros, ademais de dar a coñecer as principais responsabilidades que como empresario téñense en materia preventiva e entender a seguridade laboral como un compromiso de todos os seus integrantes: empresarios, traballadores, colaboradores e provedores. Nestas xornadas daranse a coñecer as claves de actuación preventiva nos pequenos negocios dos diferentes sectores aos que van dirixidos que garantan a seguridade dás persoas que nela traballan e as responsabilidades que debe asumir ou empresario para garantilas.

XORNADAS DIRIXIDAS A:
Traballadores autonomos, emprendedores, ou calquera persoa que esté pensando traballar por conta allea, que xestionan e/ ou dirixen pequenos negocios de alimentación.

NÚMERO DE HORAS E DESENVOLVEMENTO DE CADA XORNADA :
As xornadas técnicas desenvolverase cunha duración de 3 horas presenciais.

Poden obter máis información enviando email a info@apegalicia.es, ou ben contactando coa nosa oficina principal no 986 891 657