APE-Galicia - Servizos

Praza de España, 1 – 1º Esq. – Ofic. 1 | 36002 – PONTEVEDRA
Telf.: 986891657 | Fax: 986891657
Inicio » Listado de noticias » Xornadas en prevención de r...

Xornadas en Prevención de Riscos Laborais no comercio local

APE Galicia, seguindo co seu plan de execución do plan de reducción da sinestralidade nas Pemes galegas organiza duas xornadas de prevención de riscos. A primeira de elas terá lugar o día 15 de outubro en Lugo e a segunda terá lugar o día 17 en Pontevedra.
O xoves día 17 de outubro APE Galicia organizará unha xornada adicada especialmente a empresarios e traballadores do pequeno comercio.

A ponencia corre a cargo de Pablo Fernández López, Enxeñeiro Técnico Industrial e Técnico en Prevención de Riscos. Vai a tratar os siguintes puntos: as obligaciones dos autónomos en materia de seguridade laboral, riscos e medidas preventivas xeráis, riscos e medidas preventivas específicas no comercio, riscos y medidas preventivas por posto de traballo, normas de actuación en  caso de emerxencia y nocións de primeros auxilios.